Duurzame leefomgeving

3„Respect voor het leven van mens, dier en natuur is het leidende beginsel.” De druk op het milieu moet omlaag.

Versnelde introductie „met alle de overheid ten dienste staande middelen” van nieuwe schone technologie op gebied van energie, water en voeding.

Aandeel duurzame energie moet tot 2020 stijgen naar 20 procent.

De uitstoot van broeikasgassen moet in 2020 – bij voorkeur in Europees verband – zijn afgenomen met 30 procent vergeleken met het niveau van 1990.

Veiligheid tegen overstromingen wordt verbeterd door zwakke dijkvakken langs de kust aan te pakken.

Extra geld voor goederenvervoer over het water en voor innovatie van de binnenvaart in het belang van de Rotterdamse haven.

Grote nadruk op stimuleren van innovaties en investeringen in diervriendelijke houderijsystemen.

Strafmaat voor dierenmishandelaars wordt verhoogd en zij krijgen een verbod op het houden van dieren.