Dit staat Nederland te wachten

,,Dichtgetimmerd” is het regeerakkoord nog niet. Binnen honderd dagen wil het kabinet van CDA, PvdA en ChristenUnie tot nadere invulling komen in nauw overleg met onder meer de woningbouwsector en de gezondheidszorg. Hier zijn alvast tien opmerkelijke punten:

1Nederland moet een duidelijker bijdrage gaan leveren aan het „goede” in de wereld. Bij de krijgsmacht wordt de ‘capaciteit’ versterkt.

2Een nieuwe auto gaat gemiddeld 300 euro extra aan aanschafbelasting kosten, berekenen de BOVAG en RAI Vereniging. Er komt een kilometerheffing tegen spitsverkeer, maar snelwegen worden verbreed.

3Schoolboeken in het voortgezet onderwijs worden gratis. De scholieren moeten drie maanden lang op maatschappelijke stage.

4Alcoholreclame op tv en radio wordt vóór 21.00 uur verboden. Er komen geen experimenten met coffeeshops aan de rand van de stad.

5Het aantal reizigers met trein, bus, tram en metro moet tot 5 procent groeien. Er komen experimenten met gratis openbaar vervoer.

6Op vliegtickets komt een milieuheffing van zo’n 24 euro. En Schiphol wordt niet geprivatiseerd.

7Nederland moet per jaar 2 procent energie besparen. Nieuwe kerncentrales zijn van de baan.

8Alternatieven voor abortus krijgen meer aandacht. De pil (en tandarts) komen in het basispakket.

9 Een eigen bedrijf starten wordt fiscaal gestimuleerd. Startende ondernemers krijgen sneller krediet.

10 Ambtenaren met bezwaren tegen het homohuwelijk, zijn niet verplicht om dit te sluiten.

Regeerakkoord: pagina 8 t/m 10