Brussels stempel op Haags akkoord

Zeven beoogde maatregelen van het kabinet Balkenende IV, zeven keer de Brusselse oorsprong ervan. „In samenspraak met de branche zal worden toegewerkt naar een rookvrije horeca in deze kabinetsperiode.”

Het rookverbod voor de horeca is in België, Cyprus, Ierland, Italië, Malta en Zweden al van kracht. Op de foto een kroeg in Brussel met een duidelijk rookverbod. Foto Reuters Het rookverbod voor de horeca is in België en drie andere EU-landen al van kracht. Foto Reuters A giant "No Smoking" sign is seen in a pub in Brussels January 30, 2007. Four European Union countries, including Belgium, have already banned smoking in pubs and restaurants as European Health and Consumer Protection Commissioner Markos Kyprianou unveils his Green Paper on tobacco. REUTERS/Thierry Roge (BELGIUM) Verboden te roken
Het rookverbod voor de horeca is in België, Cyprus, Ierland, Italië, Malta en Zweden al van kracht. Op de foto een kroeg in Brussel met een duidelijk rookverbod. Foto Reuters Het rookverbod voor de horeca is in België en drie andere EU-landen al van kracht. Foto Reuters A giant "No Smoking" sign is seen in a pub in Brussels January 30, 2007. Four European Union countries, including Belgium, have already banned smoking in pubs and restaurants as European Health and Consumer Protection Commissioner Markos Kyprianou unveils his Green Paper on tobacco. REUTERS/Thierry Roge (BELGIUM) Verboden te roken REUTERS

De Europese Unie drukt een zwaar stempel op het regeerakkoord van CDA, PvdA en ChristenUnie.

Dat blijkt vooral uit de financiële ruimte die het nieuwe kabinet zich voor de komende vier jaar verschaft. Hierbij zijn de regels uit Brussel bepalend. De tijd dat lidstaten van de Unie zelf vrijelijk konden besluiten het overheidstekort tijdelijk op te laten lopen om bijvoorbeeld de economie aan te zwengelen is definitief voorbij.

Het is de Europese Unie die met het Groei- en Stabiliteitspact de lijnen van het financiële speelveld uitzet. En het nieuwe kabinet is van plan niet buiten de lijnen te treden. Het regeerakkoord kent meer voorstellen die rechtstreeks naar Brussel zijn te herleiden. Een aantal voorbeelden.

1Begrotingssaldo

Regeerakkoord: „De doelstelling is een verbetering van het structureel begrotingstekort in 2007 van 0,2 procent van het bruto nationaal product naar een structureel overschot in 2011 van 1,0 procent procent”.

Brussel: Het Groei- en Stabiliteitspact van de Europese Unie stelt dat de lidstaten de plicht hebben een begrotingsevenwicht of -overschot tot stand te brengen. In economisch goede tijden moet extra gespaard worden voor slechte tijden.

2Ouderen en werk

Regeerakkoord: „Voor ouderen wordt het gemakkelijker en aantrekkelijker om langer door te werken”.

Brussel: In 2000 spraken de regeringsleiders van de Europese Unie in het kader van de Lissabon-doelstellingen met elkaar af dat meer ouderen aan de slag moeten. In 2010 zou 50 procent van de mensen tussen de 55 en 64 jaar weer volop aan het arbeidsproces moeten meedoen.

3Vrouwen en werk

Regeerakkoord: „In nauw overleg met werkgevers worden maatregelen genomen om de ongewenste uitval van vrouwen in de leeftijd 35 tot veertig jaar tegen te gaan en hun kansen op herintreding of reïntegratie te vergroten”.

Brussel: Behalve ouderen moeten ook meer vrouwen betaalde arbeid verrichten spraken regeringsleiders zeven jaar geleden af. In 2010 moet zestig procent van de vrouwelijke beroepsbevolking aan het werk zijn.

4Kennis en kunde

Regeerakkoord: „Een gezonde dynamische economie kan niet zonder ontwikkeling van hoogwaardige kennis en toepassing daarvan. Nieuwe processen, producten en diensten zijn een voorwaarde voor het behoud van een sterke concurrentiekracht en gezonde economische groei”.

Brussel: Om in 2010 de meest concurrerende economie ter wereld te kunnen zijn, spraken de EU-lidstaten in 2000 af dat de uitgaven voor onderzoek moesten toenemen tot jaarlijks 3 procent van het bruto nationaal product.

5Milieu en energie

Regeerakkoord: „Het streven is een energiebesparing van 2 procent per jaar, een verhoging van het aandeel duurzame energie tot 20 procent in 2020 en een reductie van de uitstoot van broeikasgassen, bij voorkeur in Europees verband, van 30 procent in 2020 ten opzichte van 1990.”

Brussel: Hier is de EU minder ambitieus dan Nederland. De Europese Commissie stelde vorige maand dat in 2020 de uitstoot van broeikasgassen binnen de Unie met minstens 20 procent moet zijn verminderd ten opzichte van 1990.

6 Rookvrije horeca

Regeerakkoord: „In samenspraak met de branche zal worden toegewerkt naar een rookvrije horeca in deze kabinetsperiode”.

Brussel: De Europese Unie is een raadpleging begonnen om alle publieke ruimtes – dus niet alleen de horeca – rookvrij te krijgen. Daarbij zijn uiteindelijke wettelijke bepalingen niet uitgesloten. In een aantal Europese landen, waaronder Italië en Ierland, is roken in de kroeg verboden.

7Uitbreiding van de EU

Regeerakkoord (over verdere uitbreiding Europese Unie): „Voor de huidige kandidaat-lidstaten geldt dat een toetredingsdatum pas wordt genoemd op het moment dat aan alle Kopenhagen-criteria is voldaan”.

Brussel: De Europese regeringsleiders kwamen afgelopen december tijdens hun topontmoeting in Brussel een nieuwe ‘uitbreidingsstrategie’ overeen. Daarin staat onder andere: „Het tempo van het toetredingsproces hangt af van de resultaten van de hervormingen in het land waarmee over toetreding wordt onderhandeld, waarbij ieder land op zijn merites zal worden beoordeeld. De Europese Unie zal pas vlak voor het einde van de onderhandelingen streefdata voor toetreding vaststellen.”

    • Mark Kranenburg