Bewaarders eisen meer salaris

Bewaarders eisen meer salaris Nieuwegein, 8 febr. Twee gevangenisbewaarders lopen weg na afloop van een demonstratie bij de Penitentiaire Inrichting in Nieuwegein. Circa duizend bewaarders uit het hele land waren aanwezig bij deze actie, een onderdeel van een reeks demonstraties van rijksambtenaren voor de cao 2007. Onderhandelingen tussen vakbonden en demissionair minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) verlopen moeizaam. De bonden eisen 2,5 procent meer loon en een hogere eindejaarsuitkering. Remkes komt nog niet in de buurt van de helft van deze eis. Foto WFA Europa, Nederland, Nieuwegein, 07-02-2007 Gevangeniswezen, Dienst Justitiele Inrichting (DJI), penitentiaire inrichting Nieuwegein. Landelijke actie werknemers Dienst justiti‘le inrichtingen (gevangenissen, jeugdinrichtingen, tbs-klinieken, vervoersdienst) voor een betere loon, CAO, in voorbereiding op de grote actiedag in Den haag 13 februari. Medewerkers van een groot aantal strafinrichtingen voeren woensdag actie voor een betere cao. Vanuit alle delen van het land trokken zij naar de Penitentiaire Inrichting Nieuwegein. De manifestatie is onderdeel van een hele reeks acties van rijksambtenaren. Op 13 februari is in Den Haag een grote landelijke demonstratie. Jacq, Evelyne

Rectificatie / Gerectificeerd

De foto Bewaarders eisen meer salaris (8 februari, pagina 2) was niet van WFA, maar van Evelyne Jacq.