Amitai Etzioni, de man achter Balkenende IV

In het Coalitieakkoord tussen de Tweede Kamerfracties van CDA, PvdA en ChristenUnie (53 pagina’s, te downloaden op nrc.nl/binnenland) komt het woord ‘gezin’ negentien keer voor. Zoals in: „Het gezin is van grote waarde. In het gezin worden kinderen opgevoed, wordt geborgenheid geboden en worden essentiële waarden en normen voorgeleefd en overgedragen aan volgende generaties. Ouders moeten daar voldoende tijd, middelen en vaardigheden voor hebben.” (pagina 29)

Tijd dus om eens uit te zoeken hoe dat moet, „essentiële waarden en normen voorleven”. J/M (3,95 euro), ‘vakblad voor ouders met kinderen van 4 tot 12’, heeft deze februarimaand een gesprek over opvoedtechnieken met Cees Schenk. Psycholoog Schenk ontwikkelde „een nieuwe aanpak voor opvoeders”: met hulp van vragenlijsten en observatietechnieken wordt het gedrag van ouders gelegd naast dat van hun kinderen. „Waar matchen die met elkaar en waar niet? Waar zitten de mogelijkheden van het kind?”

Geen makkelijke kost, maar gelukkig hoort er een test bij. Uitslag tot nu toe: van de negenduizend ouders die de test invulden op www.jmouders.nl, waren de meesten ‘sturend’ en ‘zorgend’. Mocht dit representatief zijn, dan is dat goed nieuws voor de opstellers van het regeerakkoord. Zorgende ouders „hechten aan een gezellige, harmonieuze sfeer in huis”. En sturende ouders „vinden het belangrijk dat er orde en regelmaat is in het gezin”.

Wie ter realisatie van het regeerakkoord nog wel wat extra inspiratie kan gebruiken, kope ook Happinez (5,50 euro), het mindstyle magazine dat deze keer is gewijd aan geloof, hoop, liefde en luisteren. Van die vier begrippen komt overigens alleen het woord ‘hoop’ voor in het akkoord („Er is veel dat mensen hoop geeft”, pag. 4). Maar aansluiten bij het regeerakkoord doet het blad intussen wel. Bijvoorbeeld in het interview met cabaretier Ronald Goedemondt, die hoopt op „meer verbondenheid op heel grote schaal, vanuit authenticiteit, eerlijkheid, vertrouwen en eenvoud”.

In HP/De Tijd (3,60 euro) staat waar de ideeën uit het akkoord allemaal vandaan komen: van Amitai Etzioni, de Amerikaanse socioloog die volgens een deze week anoniem geciteerde CDA’er „trots zou zijn geweest op het akkoord”. Etzioni’s theorie van de doorgeschoten individualisering inspireerde midden jaren negentig de jonge, toen nog onbekende Jan Peter Balkenende en Ab Klink, nu directeur van het wetenschappelijk bureau van de partij. Conclusie van het artikel: „De stille CDA-revolutie gaat in één lange rechte lijn door. We staan erbij en kijken ernaar. Nog steeds zonder het helemaal te begrijpen.”

    • Gretha Pama