Weer antivries in slootwater op Schiphol

Het water in de sloten op de luchthaven Schiphol is opnieuw verontreinigd met resten van antivriesmiddelen. Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft aangifte gedaan wegens overtreding van de regels in de vergunning voor de luchthaven.

Ook overweegt het hoogheemraadschap de luchthaven een dwangsom op te leggen omdat Schiphol geen meetsysteem heeft dat voldoet aan de voorwaarden in de onlangs aangepaste vergunning.

„Het hoogheemraadschap van Rijnland en Schiphol zijn afgelopen jaar intensief met elkaar in gesprek geweest om herhaling van de waterverontreiniging van 2006 te voorkomen”, aldus het hoogheemraadschap, dat toezicht houdt op de kwaliteit van het oppervlaktewater. „Ondanks additionele maatregelen is Schiphol er niet in geslaagd de verontreiniging voldoende in te perken.”

Vorig jaar legde het hoogheemraadschap Schiphol al tot twee keer toe een dwangsom op van elk 300.000 euro. Schiphol is tegen het opleggen van deze dwangsommen in beroep gegaan. De luchthaven vindt de maatregel niet proportioneel, „omdat wij alle mogelijke maatregelen hadden genomen om de kwestie te bestrijden”, aldus een woordvoerder.

Schiphol heeft afgelopen jaren „miljoenen euro’s” geïnvesteerd om herhaling te voorkomen. Daarbij gaat het om het beluchten van slootwater en de aanleg van opvangcapaciteit naast de vliegtuigplatforms voor glycol, het middel dat bij temperaturen beneden de 3 graden Celsius op vliegtuigen wordt gespoten om deze ijsvrij te houden. „Veiligheid gaat voor alles”, aldus de woordvoerder.

Dat ondanks deze investeringen opnieuw glycolresten in het slootwater terecht zijn gekomen, komt volgens Schiphol vooral doordat de stof soms tijdens het taxiën van de toestellen wordt aangebracht en bij de start van de vleugels afstroomt. Ook de lage ligging van de luchthaven in de Haarlemmermeer maakt de kwestie gecompliceerd, aldus de woordvoerder.

Glycol is een biologisch middel dat in reactie met zuurstof wordt afgebroken. Hierdoor daalt het zuurstofgehalte van het slootwater waarin het terechtkomt en gaan de vissen daarin dood.