Voorstel van EU: milieudelicten strenger vervolgen

BRUSSEL, 7 FEBR. De lidstaten van de Europese Unie moeten plegers van grensoverschrijdende milieudelicten, zoals illegale lozing van gevaarlijke afvalstoffen, daadwerkelijk gaan bestraffen. Dat zullen de Europese commissarissen Dimas (Milieu) en Frattini (Justitie) waarschijnlijk morgen voorstellen. Daarmee dreigt een nieuwe botsing tussen `Brussel` en een aantal lidstaten, waaronder Nederland, over bevoegdheden. Pagina 5