Voordelen van EU?

Bedankt voor die `26 voordelen van Europa volgens Wytze Russchen` (nrc.next, 5 februari)! Dat was lachen:

Gemakkelijk wonen en werken in andere EU-landen...tenzij je een Poolse Europeaan bent. (`Kamer neemt toelaten Polen onder vuur` Het Financiële Dagblad, 20 december 2006)

EU als voortrekker in Kyoto-protocol... door meer gratis emissierechten te verstrekken dan de bedrijven nodig hebben. (`EU-lidstaten zijn gul met emissierechten` NRC Handelsblad, 25 oktober 2006)

Transnationale bescherming van de rechten van vrouwen... behalve op de Wallen. (`Yulia werd op haar dertiende verkocht` Trouw, 19 november 2005)

Goedkope krijgsmacht door militaire samenwerking NAVO en EU... doordat veel Europese landen de NAVO-belofte 2 procent van het BBP in het leger te steken niet meer nakomen. (`NAVO staat aan vooravond van historische uitbreiding`, De Financieel-Economische Tijd, 20 november 2002)

EU geeft meer uit aan ontwikkelingssamenwerking dan elk ander werelddeel...en is ook kampioen landbouwsubsidies die vooral ten koste van dezelfde landen gaan. (`Honger is basis van alle ellende`, NRC Handelsblad, 20 augustus 2004)

Ik vertrouw erop dat er een `26 nadelen van Europa`-lijstje komt, uit naam van de objectiviteit.

    • Brent Spillner Amsterdam