Veiligheid en stabiliteit

Het is afgelopen met gedogen, regels zijn er om te handhaven. Ook burgers en bedrijven zijn verantwoordelijk voor de veiligheid in de samenleving.

De centrale thema’s in het veiligheidsbeleid zijn: geen verslapping van terreurbestrijding, verder terugdringen van criminaliteit, extra aandacht voor bestrijding van fraude, financieel-economische en georganiseerde criminaliteit en cybercrime en extra aandacht voor preventie, nazorg en reclassering. Maar veiligheid is geen taak van politie en justitie alleen. Burgers moeten meehelpen.

De criminaliteit moet tot 2010 met 25 procent worden verminderd.

Er komt geen landelijke politie, maar het kabinet krijgt wel meer mogelijkheden om de politie bij te sturen. Als de politiekorpsen niet beter gaan samenwerken zal het kabinet alsnog een landelijke politie invoeren.

Korpsen worden aangemoedigd om bestaande specialisaties (bijvoorbeeld kinderporno, of financiële delicten) te versterken.

Veiligheidsbeleid wordt sterk wijkgericht, burgers worden daarbij betrokken, doordat ze bijvoorbeeld veiligheidsbuurtbudgetten krijgen. Stadswachten en andere gemeentelijke toezichthouders mogen boetes wegens overlast uitdelen.

Waar nodig wordt de politie in landelijke gebieden versterkt.

In prestatiecontracten met de politiekorpsen komt meer aandacht voor kwaliteit dan voor kwantiteit.

Het doorgeven van radicaliserende boodschappen en terreurhandleidingen op internet moet verboden kunnen worden.

Gedoogbeleid wordt „zoveel mogelijk geëlimineerd of teruggedrongen”.

Er komt een offensief tegen drugscriminaliteit. Er komt een „krachtig preventiebeleid” voor jongeren, er komen geen experimenten met coffeeshops (bijvoorbeeld het verplaatsen naar de rand van de stad, zoals burgemeester Gerd Leers van Maastricht wilde tegen overlast van buitenlandse wietklanten).

Opvoedingsondersteuning, het voorkomen van schooluitval en „kordaat reageren” op spijbelen moeten gaan helpen bij het terugdringen van jeugdcriminaliteit.

Het „plukken” van criminelen moet ook mogelijk worden voor kleine vergrijpen.

Criminaliteit rond prostitutie wordt harder aangepakt.

De positie van slachtoffers wordt versterkt. Slachtoffers van geweldsmisdrijven krijgen extra hulp, ook bij het innen van schadevergoeding.