‘Turkse’ Mak gratis

De Nieuwe Kerk lijkt niet de aangewezen plaats om een Boekenweek over ‘scherts, satire en ironie’ aan te kondigen. Maar de Stichting CPNB had de locatie dan ook om een andere reden gekozen. Het traditionele Boekenweekgeschenk, dit jaar geschreven door Geert Mak, gaat over Istanbul, en waar kun je dat beter ten doop houden dan op de grote Istanbul-tentoonstelling in Amsterdam?

De brug, dat is genoemd naar de brug over de Bosporus waaraan Mak zijn „reisverhaal van zo’n dikke 500 meter” heeft gewijd, wordt in een recordoplage van 890.000 exemplaren over de boekwinkels verspreid. Bovendien worden er nog 20.000 exemplaren in een Turkse vertaling (Köprü) gedrukt, „voor hen die voor het genieten van literatuur de voorkeur geven aan hun moedertaal”, zoals de CPNB-baas Paul Mosterd het formuleerde. Een initiatief dat vanochtend al leidde tot verontwaardigde reacties, en zelfs een boycotoproep, op de website van het weekblad Elsevier.

Alle aandacht ging gisteren uit naar Mak en Istanbul; het eigenlijke motto van de Boekenweek, ‘Lof der Zotheid’, kwam er bekaaid af . Henk Kraima van de CPNB antwoordde desgevraagd dat hij niet bang was dat het subthema – Turkije – de humor zou overvleugelen. „Daarvoor liggen de twee thema’s te ver uit elkaar.”

De Boekenweek duurt van woensdag 14 tot en met zondag 25 maart. Op 18 maart kan iedereen met het Boekenweekgeschenk in de hand per trein gratis door het hele land reizen.