Overheid als dienstverlener

De overheid moet samen met burgers maatschappelijke problemen oplossen, en niet van bovenaf met „blauwdrukken” komen.

De overheid moet een betrouwbare „bondgenoot” voor burgers zijn, en hen helpen om samen met de overheid oplossingen van maatschappelijke problemen te zoeken. Het nieuwe kabinet wil een vermindering van bestuurlijke drukte en „geen blauwdrukken van bovenaf”.

Er moeten zich zo min mogelijk bestuurslagen met een onderwerp bemoeien.

Er komt een „urgentieprogramma” om de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de Randstad te verbeteren.

Gemeenten krijgen meer beleidsmatige en financiële zelfstandigheid.

Om eigen initiatieven van burgers makkelijker te maken komt er een rechtsvorm die „maatschappelijke onderneming” heet.

Ambtenaren van de burgerlijke stand met bezwaren tegen het homohuwelijk, hoeven die niet meer te sluiten.

Kunst en cultuur moeten bijdragen aan gemeenschapsgevoel en trots in de samenleving.

„Cultuurparticipatie” van allochtonen en jongeren krijgt extra aandacht.

Amateurkunst en „volkscultuur” worden gestimuleerd.

Nederlands als bestuurs- cultuur- en omgangstaal wordt in de Grondwet vastgelegd.

De horeca wordt rookvrij en de accijnzen voor tabak en alcohol gaan omhoog.

In plaats de van no-claim komen eigen betalingen (niet voor chronisch zieken en gehandicapten).

De pil en tandartscontrole komen in het basispakket.

De vrije prijsvorming van ziekenhuisbehandelingen wordt uitgebreid van 10 tot 20 procent in 2008. Er komt ‘maatstafconcurrentie’, waarbij de overheid maximale prijzen vaststelt gebaseerd op de best presterende zorginstellingen.

De overtijdbehandeling komt onder de abortuswet. Voor de overtijdbehandeling mogen vrouwen zelf aangeven of zij bedenktijd willen.

Artsen gaan registreren welke noodsituaties tot abortus leiden.

Alternatieven voor abortus worden beter belicht.

Het creëren en gebruiken van embryo’s speciaal voor onderzoek blijft verboden.

De asielprocedure wordt aangepast om vertraging tegen te gaan.

Er komt een pardon voor lang in Nederland wonende asielzoekers.