Oppervlak van maan is statisch

Maanreizigers kunnen tijdens hun werk last krijgen van de statische elektriciteit op de maan. Dat concluderen onderzoekers van onder andere de universiteit van Californië in Geophysical Research Letters. Zij ontdekten dat aan het maanoppervlak als gevolg van statische elektriciteit spanningsverschillen van vele duizenden volts kunnen ontstaan. Als deze verschillen over korte afstanden optreden, zouden zij door vonkvorming elektronische apparatuur kunnen verstoren of onklaar maken. De spanningsverschillen op de maan ontstaan doordat de maan geen atmosfeer heeft. Hierdoor kunnen de uv-straling, röntgenstraling en energierijke deeltjes van de zon ongehinderd het maanoppervlak bereiken. Daardoor krijgen de delen van het oppervlak die in het zonlicht liggen gewoonlijk een positieve elektrische lading en de beschaduwde delen een negatieve lading. De spanningsverschillen zijn in het algemeen niet erg groot, maar dat verandert wanneer de maan door de ‘staart’ van de magnetosfeer van de aarde beweegt of wanneer er op de zon zonnevlammen optreden. Het eerste gebeurt periodiek (iedere maand) en is dus voorspelbaar, maar het tweede gebeurt onverwachts. Tijdens zulke momenten wordt het maanoppervlak bestookt door grote hoeveelheden hoogenergetische deeltjes en kunnen aan dit oppervlak spanningen tot minstens 4.500 volt ontstaan. De onderzoekers hebben dat afgeleid uit waarnemingen van de Lunar Prospector, de Amerikaanse maansonde die in 1998 en 1999 rond de polen van de maan draaide.

    • George Beekman