Op zoek naar de Turkse connectie

Justitie deed gisteren een inval in een trustkantoor in Amsterdam, waarbij vier mensen zijn aangehouden. Het blijkt zowel connecties te hebben met een omstreden Turkse bank als met het failliete Van der Hoop Bankiers.

Vier arrestaties, dozen vol dossiers en enkele huiszoekingen. De grootscheepse inval door de nationale recherche gisterochtend bij het Amsterdamse trustkantoor First Alliance Trust blijkt verband te houden met een onderzoek naar verduistering en witwaspraktijken rond de Turkse Kent Bank.

Het Openbaar Ministerie bevestigt dat het onderzoek naar First Alliance Trust (FAT) is gestart na een rechtshulpverzoek door de Turkse justitie. Die doet sinds vorig jaar onderzoek naar fraude, witwaspraktijken en verduistering door de Kent Bank van de Turkse zakenman Mustafa Süzer. Daarbij zijn reeds 35 mensen strafrechtelijk aangeklaagd, onder wie Süzer zelf.

Justitie verdenkt het Nederlandse trustbedrijf FAT van betrokkenheid bij de miljoenenfraude rond de Kent Bank. In de woorden van het OM is het trustkantoor uit Amsterdam „in 2001 en volgende jaren vermoedelijk gebruikt bij de verkoop van twee Turkse bedrijven tegen een aanmerkelijk te lage prijs”. Ook is FAT „vermoedelijk behulpzaam geweest bij het verhullen van de herkomst van bepaalde gelden”. Het strafrechtelijk onderzoek richt zich op de verdenkingen heling en witwassen.

Twee van de vier aangehouden personen zijn werkzaam bij FAT, de twee anderen zijn buitenstaanders. Een woordvoerder van FAT bevestigt dat marketingdirecteur Arno M. van moederbedrijf NMT Group tot de aangehouden personen behoort. Bestuursvoorzitter Eric Davids van NMT en financieel directeur André Jansen behoren niet tot de verdachten.

First Alliance Trust speelde een hoofdrol in de teloorgang van Van der Hoop Bankiers, de Amsterdamse effectenbank die in december 2005 failliet ging. Het trustbedrijf, dat zich bezighoudt met handel in kasgeldvennootschappen en voor (buitenlandse) cliënten Nederlandse vennootschappen bestuurt, was van 2001 tot 2004 onderdeel van Van der Hoop. In mei 2005 kwam een fiscale naheffing aan het licht van bijna 10 miljoen euro. Deze werd geschikt voor 5,5 miljoen.

De nagekomen belastingaanslag had betrekking op kasgeldactiviteiten van FAT. De claim zorgde voor grote onrust bij het financieel zwakke Van der Hoop en blokkeerde een overname die de bank mogelijk had kunnen redden. Op 16 december 2005 ging de bank failliet.

De curatoren die het faillissement afhandelen hebben vorig jaar bij justitie aangifte gedaan over de financieel riskante handel in kasgeld-bv’s van FAT.

In het najaar van 2004 verkocht Van der Hoop haar trustdochter aan het Rotterdamse bedrijf New Millennium Trust (NMT). Daarbij had de bank de nieuwe eigenaar gevrijwaard voor een onbeperkt bedrag. Dat wil zeggen dat alle mogelijke claims tegen FAT voor rekening van Van der Hoop zouden komen. Deze afspraak kan nog altijd een aanslag op de failliete boedel doen, en dus een lagere uitkering betekenen voor andere schuldeisers zoals oud-rekeninghouders. Aangezien NMT de afspraken met Van der Hoop nog steeds van kracht acht, had zij aanvankelijk een vordering ingediend van 122 miljoen euro. Curatoren betwisten deze vordering, maar zij is door de rechter-commissaris voor een bedrag van 10 miljoen euro wel voorwaardelijk toegelaten. In het geval FAT ooit een claim aan zijn broek krijgen over de periode dat zij eigendom van Van der Hoop was, kan het bedrijf deze alsnog verhalen op de boedel.

Een woordvoerder van First Alliance Trust benadrukt dat het huidige strafrechtelijk onderzoek van justitie naar heling en witwassen „geen enkele betrekking” heeft op het faillissement van Van der Hoop. De Turkse Kent Bank die centraal staat in het onderzoek is inmiddels geen cliënt meer van FAT, aldus de woordvoerder.

FAT zegt zich niet bewust te zijn van „enige betrokkenheid bij vermeende strafbare feiten”. Volgens de integriteitsverklaring van moederbedrijf NMT wil het bedrijf zich „op geen enkele wijze inlaten met zaken waarin vermogen op enigerlei wijze aangewend wordt voor onoorbare doeleinden zoals witwassen”.

    • Philip de Witt Wijnen