Ook De Geus verlaat politiek

Na Joop Wijn verliest het CDA nu ook Aart Jan de Geus, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Geus wordt plaatsvervangend secretaris-generaal van de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Zijn ervaring met de uitvoering van grote sociale hervormingen in Nederland heeft bij De Geus’ benoeming de doorslag gegeven. (NRC)