Kritiek van linkse en rechtse oppositie

SP-leider Jan Marijnissen ziet in het vandaag bereikte regeerakkoord „absoluut geen trendbreuk”. Balkenende IV verlegt, volgens hem, slechts accenten. VVD VVD-leider Mark Rutte en Geert Wilders (PVV) zijn uitgesproken negatief.

Volgens Marijnissen heeft het regeerakkoord „mooie ambities, zoals de halvering van de schooluitval en de aanpak van wijken met een opeenstapeling van problemen. De concrete aanpak is onduidelijk”.

Positief is de SP over de investeringen in milieu en achterstandswijken, de huurliberalisatie die definitief van de baan is, en het pardon. Negatief is de SP over het ongemoeid laten van de hypotheekrenteaftrek en het uitblijven van een onderzoek naar de Irak-oorlog, en dat „het geld verslindende JSF-project gewoon doorgaat, ondanks grote woorden van de PvdA voor de verkiezingen”.

VVD-fractievoorzitter Mark Rutte vindt dat het nieuwe kabinet van CDA, PvdA en ChristenUnie met „zeer slechte beleidsvoornemens” komt. De pardonregeling voor ‘oude’ asielzoekers vindt Rutte „buitengewoon onverantwoordelijk. Na het succesvolle asielbeleid van Rita Verdonk van de afgelopen jaren heeft deze nieuwe regeling ongetwijfeld een groot aanzuigende werking op ‘nieuwe’ asielzoekers.”

Over de voorgenomen investeringen in de samenleving zegt Rutte: „Onzin, er wordt alleen maar gepolderd. Het nieuwe kabinet gaat slechts met alle kartels in het maatschappelijke middenveld aan tafel zitten, terwijl leidinggevenden daar vaak geen zicht hebben op wat op de werkvloer nodig is.” Volgens Rutte is het „slecht nieuws” dat „hard werkende mensen” een lastenverzwaring van 2,5 miljard euro krijgen, „die zij bovenop de huidige belastingen moeten betalen”.

Het regeerakkoord van CDA, PvdA en ChristenUnie is volgens fractieleider Geert Wilders van de PVV „verschrikkelijk”. Het generaal pardon dat de partijen willen overeenkomen „brengt het land aan de rand van de afgrond” omdat nu „tienduizenden die gelogen en bedrogen hebben aan een verblijfsvergunning worden geholpen”. Ook wordt er „niets gedaan om de islamitische invasie te stoppen”. Het besluit een referendum over een nieuwe Europese grondwet afhankelijk te maken van een advies van de Raad van State is „een schande”.

Het regeerakkoord is volgens Wilders een overwinning van de PvdA. „Het CDA heeft op bijna alle punten verloren. Er komt een Bosbelasting voor rijkere AOW’ers. Er is per saldo nauwelijks sprake van lastenverlichting, want die wordt weer helemaal teniet gedaan door lastenverzwaringen.”

GroenLinks-leider Femke Halsema vindt het regeerakkoord „vlak en een beetje tuttig. De aanpak van rust, reinheid en regelmaat is goed voor kleine kinderen, maar schiet tekort om urgente maatschappelijke problemen aan te pakken.”

GroenLinks ziet in het nieuwe regeerakkoord welkome accentverschuivingen ten opzichte van Balkenende III, zoals het generaal pardon, het terugdraaien van de huurliberalisatie en het tegengaan van de huurverhogingen.

Volgens Halsema schiet het beleid „volkomen tekort” om de klimaatcrisis op te lossen. De vrouwenemancipatie stagneert door vrouwen financieel te belonen als ze thuis blijven en door de sollicitatieplicht voor alleenstaande moeders in de bijstand af te schaffen. De paragraaf over medische ethiek ademt, volgens Halsema, een „christelijke spruitjeslucht” en doet mensen tekort in de meest ingrijpende keuzes die zij in hun leven maken.

pagina 6

Plannen nieuw kabinet in detail

Lees de tekst van het regeerakkoord via nrc.nl