Extra geld naar musea Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant trekken 2,5 miljoen euro extra uit voor het museumkwartier in Den Bosch. Het geld is nodig omdat de kosten van het project hoger uitvallen dan geraamd. Het museumkwartier bestaat uit het Noordbrabants Museum (NbM), dat wordt gerenoveerd, en het Stedelijk Museum (SM) dat naast het NbM wordt gebouwd.

Volgens gedeputeerde Wim Luijendijk (Cultuur) zijn de meerkosten „onvermijdelijk” omdat door de aantrekkende economie in de utiliteitsbouw sprake is van prijsstijgingen. Andere oorzaken zijn de aanleg van een parkeergarage, strengere beveiligingseisen van topstukken en extra voorzieningen tegen brand. In totaal draagt de provincie 17,5 miljoen euro bij aan het museumkwartier dat ten minste 31 miljoen euro gaat kosten en in 2008 moet zijn gerealiseerd. De gemeente Den Bosch investeert ruim elf miljoen in het SM en 2,4 miljoen in het NbM. Gedeputeerde Staten hebben maandag ingestemd met het definitieve ontwerp van het project, dat in voorlopige vorm in januari 2006 werd gepresenteerd.

De ingangen van het NbM en het SM worden verbonden door een glazen corridor. In totaal ontstaat 4.250 vierkante meter extra museumoppervlakte. Volgens de architect van het project, Hubert-Jan Henket, is de stadstuin van het voormalige Gouvernementshuis „het belangrijkste kunstwerk van beide musea”. De tuin vormt „het verbindend element” van het grootste museumkwartier van Zuid-Nederland.

Gegroeide publieke belangstelling maakt renovatie en nieuwbouw noodzakelijk. Het Noordbrabants Museum telde in de jaren negentig 70.000 à 80.000 bezoekers per jaar. Sinds een jaar of vijf is dat aantal 85.000 tot 90.000. In 2005 was het bezoekersaantal bijzonder hoog, mede dankzij de tentoonstelling Knus met het thema Nederland in de jaren vijftig.