Einde discussie

In VPRO’s Tegenlicht kwamen maandagavond twee soorten fundamentalisten aan het woord. Allereerst de orthodox-christelijke creationisten. Voor hen is de wereld door God geschapen, „in zes dagen van vierentwintig uur.” Deze mensen houden hun kinderen het liefst binnen, ver van alle verderfelijkheden van de echte wereld. „Tot ze alles geloven wat wij geloven”, zei een crea-moeder met ijzeren glimlach. Tot de tweede soort behoort wetenschapper Richard Dawkins, die met zijn boek The God Delusion het recht opeist om niet in God te geloven.

De Britse Dawkins ging met zijn missie op Amerikaanse tournee. De creationisten hoorden zijn oorlogshoorn schallen en kwamen braaf opdagen. Een van hen noemde dinosaurusbotjes die volgens de creationistische Liberty University slechts 3.000 jaar oud waren. Dawkins, smalend: „Dan hoop ik dat de wetenschappers aan uw universiteit gauw overstappen naar een échte universiteit.”

In plaats van een serieuze discussie over koolstofdatering of de vermelding van dinosaurussen in de bijbel, houdt de anti-God fundi vast aan zijn adagium dat de wetenschappelijke kennis onaantastbaar is. Terwijl wetenschappelijke kennis juist altijd aanvechtbaar is. Echter, er zijn bergen bewijsmateriaal om de evolutietheorie of de ouderdom van dinosaurussen te ondersteunen, terwijl het bewijs voor een wereld-in-zes-dagen bestaat uit het hoofdstuk Genesis. Waarom zou je dan nog bang zijn om de discussie aan te gaan?

Ook mensen die het ontkennen van de Holocaust strafbaar willen stellen, gaan de discussie niet aan. Europa is bang dat de ontkenners vrij spel hebben als de laatste overlevende is overleden. Gezien de omvang en gruwel van het gebeuren, is het ontkennen ervan erg akelig. Maar daartegenover staan bergen bewijsmateriaal. Het verbieden van de ontkenning verheft de Holocaust tot een religieus dogma. Het ontslaat ons van de plicht om sceptici in een kamp of museum met de neus op de feiten te drukken. Het bewijsmateriaal voor de massamoord, dat archieven uit hun voegen doet barsten, is waardeloos geworden. Geloof hoef je immers niet te bewijzen.

Merel Boers

Merel Boers is freelance journalist en historicus.

    • Merel Boers