Arm Rotterdam

In het artikel Rotterdam is al lang heel arm (31 januari, pagina 22) wordt historicus Van der Velden over de Zandstraatbuurt geciteerd: „Op 31 december 1912 werd de hele wijk letterlijk schoongeveegd.” De sluiting van het Zandstraatkwartier was formeel op 1 januari 1912.