Woningcorporaties R`dam fuseren

Rotterdam, 6 febr. De woningcorporaties De Nieuwe Unie en Woningbedrijf Rotterdam willen per 1 juli 2007 fuseren. De beoogde combinatie wordt met ruim 50.000 woningen in de sociale sector de grootste corporatie van Rotterdam. De corporaties dienen deze maand nog een aanvraag in bij het ministerie van VROM met het verzoek om te fuseren, zo maakten ze vandaag bekend. De woningbouwverenigingen willen met de fusie meer financiële armslag creëren voor investeringen.