Wijn en De Geus uit politiek

Het CDA verliest op de drempel van het kabinet-Balkenende IV twee bewindslieden. Demissionair minister Joop Wijn (Economische Zaken) heeft de politieke leiding van het CDA gisteren overvallen met de boodschap dat hij vertrekt uit de politiek. Wijn, die werd beschouwd als mogelijk toekomstig leider van het CDA, zoekt een baan in het bedrijfsleven.

Aart Jan de Geus, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, wordt plaatsvervangend secretaris-generaal van de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. De ervaringen van De Geus met de uitvoering van grote sociale hervormingen in Nederland heeft bij zijn benoeming de doorslag gegeven.

CDA-leider Balkenende was verrast door de mededeling van Wijn – tijdens het fractieberaad over het ontwerpregeerakkoord – en reageerde kort: „Ik vind het vertrek bijzonder jammer maar respecteer het besluit.” Hij bedankte Wijn voor zijn „enorme inzet”.

De 37-jarige Wijn werd intern beschouwd als mogelijk leider van de CDA-fractie in de Tweede Kamer wanneer de huidige fractievoorzitter, Maxime Verhagen, een ministerspost zou aanvaarden in het kabinet. In CDA-kringen wordt de huidige staatssecretaris van milieu, Pieter van Geel, nu genoemd als mogelijk fractieleider.

Wijn liet weten dat hij de afgelopen weken pas tijd heeft gevonden om na te denken over zijn toekomst. Vorig jaar augustus had hij partijvoorzitter Marja van Bijsterveldt nog gemeld geen fractievoorzitter te willen worden. Een ministerschap zou hij toen nog wel ambiëren, maar de CDA-top dacht daar anders over.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen in november kreeg Wijn iets meer dan 11.000 stemmen. Daar heeft hij wel mee geworsteld. „Maar wat de doorslag geeft, is dat deze stemmen in goede handen zijn bij de CDA-bewindslieden en Kamerleden”, aldus Wijn.