Vakbonden en bedrijfsleven matig positief

Gistermiddag voerden de Tweede Kamer- fracties overleg over het regeerakkoord. Met de klok mee: ChristenUnie, PvdA’ers Arib, Albayrak en Eijsink, CDA’ ers Kortenhorst, Mastwijk en De Néree. Foto's WFA WFA40:FRACTIEVERGADERING CDA NAV CONCEPT REGEERAKKOORD:DEN HAAG;05FEB2007- Vanmiddag kwam de CDA-fractie bijeen om het regeerakkoord te bespreken. Op de foto: vlnr Kortenhorst, Mastwijk, De Neree. WFA/jvdh/str. Dirk Hol WFA WFA

De vakcentrales FNV en CNV en de belangenorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf hebben gematigd positief gereageerd op het deel van het concept-regeerakkoord dat nu naar buiten is gekomen.

„Ik zie veel goede dingen, maar ook een aantal venijnigheden”, zegt FNV-voorzitter Agnes Jongerius. „De goede richting, maar het moet op een aantal punten beter”, stelt CNV-voorzitter René Paas. „Mooie plannen, maar hier en daar mag wel meer rekening worden gehouden met de uitvoerbaarheid voor ondernemers”, zegt Loek Hermans, voorzitter van MKB Nederland.

De sociale partners zijn te spreken over de plannen om de arbeidsdeelname te bevorderen. „Ik zie een enveloppe arbeidsparticipatie staan ter waarde van 1,2 miljard euro”, zegt Jongerius. „Maar welke maatregelen daar allemaal onder vallen, weten we nog niet.” De „venijnigheden” liggen volgens haar vooral op het terrein van de zorg. CNV-voorzitter Paas is kritisch over plannen om te bezuinigen op het ambtenarenapparaat. Ook vindt Paas het onbestaanbaar dat het kabinet de ontslagvergoeding voor ambtenaren wil beperken tot maximaal een jaarsalaris.

Hermans van MKB Nederland is blij dat de hervorming van de sociale zekerheid niet wordt teruggedraaid. De participatieagenda is volgens hem van groot belang, „maar met name de kleinere werkgevers moeten wel voldoende worden ondersteund om die ook uit te voeren”. Negatief is hij over het plan om het ouderschapsverlof verder uit te breiden, en de belastingen te vergroenen. „Dat moet wel worden gecompenseerd, anders gaat dat ten koste van onze internationale concurrentiepositie.”

BOinK, belangenvereniging van ouders in de kinderopvang denkt dat de kinderopvang dankzij de werkgeversbijdrage en toeslagen voor bijna alle Nederlanders betaalbaar wordt.

De Stichting Natuur en Milieu stelt dat het kabinet zich met een ‘fooi’ een groen imago wil aanmeten. Directeur Mirjam de Rijk vindt de „fiscale vergroeningen” lang niet ver genoeg gaan om het klimaatprobleem aan te pakken.

De brancheorganisatie voor de tabaksdetailhandel NSO reageert gelaten op de plannen om de accijns op alcohol en tabak met 200 miljoen euro te verhogen.

Het Comité Grondwet Nee/Ander Europa vreest dat het nieuwe kabinet zonder instemming van de bevolking een nieuw Europees verdrag zal aannemen.

De Stichting Verantwoord Alcoholgebruik noemt het voorstel om reclamespotjes voor alcoholhoudende dranken voor 21 uur te verbieden slechts „symboliek”.