‘Totale chaos bij invoering praktijkleren’

De invoering van het competentiegerichte leren zorgt op sommige mbo-scholen voor „totale chaos”. Dit blijkt uit een onderzoek onder scholieren.

Het onderzoek, getiteld De Balansschool, generatie Einstein over herontwerp mbo, is een verslag van gesprekken met 304 mbo-leerlingen. Het zou vanmiddag worden aangeboden aan de staatssecretaris van Onderwijs, Bruno Bruins (VVD).

Het is het eerste grootschalige onderzoek onder scholieren die competentiegericht onderwijs krijgen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van ‘procesmanagement herontwerp mbo’, de instantie die door het ministerie van Onderwijs en de MBO Raad is aangesteld om de invoering van het het competentiegericht onderwijs in het mbo in goede banen te leiden.

Het nieuwe onderwijs is op veel scholen zo slecht, dat leerlingen zelf het onderwijs organiseren, zo blijkt uit het onderzoek. Ze zetten zelf workshops op om kennis op te doen. Elders worden, bij gebrek aan docenten, jongerejaars scholieren begeleid door ouderejaars.

Het competentiegericht onderwijs legt de nadruk op het aanleren van vaardigheden als presenteren, communiceren en samenwerken. Vorige maand protesteerden scholieren- en studentenbonden in Den Haag tegen een tekort aan inhoudelijke lessen. De verplichte invoering van het competentiegericht leren, nu nog gepland voor 2008, wordt mogelijk een jaar uitgesteld.

Leerlingen willen niet terug naar het ‘oude leren’, met louter klassikale lessen, zo blijkt uit het onderzoek. Ze klagen alleen heel veel over de invoering van het nieuwe onderwijs. „Er zijn experimenten die uitmonden in totale chaos”, zo schrijven de onderzoekers. „Waarbij zowel leerlingen als leraren geen enkel idee hebben wat er van ze verwacht wordt.”

Het middelbaar beroepsonderwijs zal maatregelen nemen om de uitvoering van het competentiegericht beroepsonderwijs te verbeteren, zo laat Margo Vliegenthart, voorzitter van de MBO Raad, in een reactie op het onderzoek weten. „We herkennen en erkennen de conclusies.”

onderwijsdebat: pagina 8

    • Japke-d. Bouma