Subsidie op de oppashulp van opa en oma

Gratis kinderopvang is – zo blijkt uit het conceptregeerakkoord – voorlopig naar de achtergrond. Kinderopvang blijft voor veel ouders de komende jaren dus een van grote huishoudelijke uitgaven. Reden voor een grote groep om grootouders, buren en andere bekenden in te schakelen. Tegenwoordig kan ook voor deze opvang kinderopvangvergoeding worden verkregen.

Subsidie. Nadeel van het inschakelen van bijvoorbeeld opa en oma als oppas was altijd dat ouders niet voor vergoeding van de overheid of werkgever in aanmerking kwamen. De oppassende vriendin of buurvrouw werd vaak zwart betaald. Sinds de invoering van de nieuwe Wet Basisvoorziening Kinderopvang in 2005 is het mogelijk de opvang door bekenden officieel te regelen. Ouders krijgen daardoor recht op oppassubsidie. Daarvoor moet de oppas zich wel bij een gastouderbureau inschrijven. Het bureau koppelt ouders en oppas (ook wel gastouder genoemd) aan elkaar en regelt de administratieve afwikkeling. De ouders betalen aan het bureau een maandelijkse bijdrage. Door oppassubsidie kan de opvang voordeliger uitpakken dan zwarte betaling.

Veilig. De voorwaarden en de tarieven verschillen per bureau. De bureaus controleren of de woning van de oppas voldoet aan de eisen op het gebied van (brand)veiligheid en hygiëne. Ook moet de oppas een verklaring van goed gedrag kunnen tonen en stellen veel gastouderbureaus het bezit van een EHBO-diploma verplicht. In de regel voorziet het gastouderbureau in een verzekering voor ongevallen en schade. De oppas moet de inkomsten opgeven aan de fiscus. Houd er rekening mee dat de zogenoemde oppassubsidie van invloed kan zijn op bijvoorbeeld de huursubsidie.

Nieuwe situatie. Het daadwerkelijke voordeel van het inschakelen van familie of vrienden als oppas hangt af van het aantal uren en het inkomen van de ouders. Veel gastouderbureaus hebben een online calculator die precies berekent hoe hoog de subsidie is. De inkomensgrens voor de inkomensafhankelijke toeslag is met ingang van dit jaar verhoogd van 96.000 euro naar 130.000 euro per jaar. Ook zelfstandig ondernemers kunnen sinds dit jaar voor de toeslag in aanmerking komen. De overheid regelt de uitbetaling van de vergoedingen.

Aan huis. Let op dat er financieel gezien een verschil is tussen kinderopvang in het huis van de oppas en bij de kinderen thuis. In dit laatste geval is geen sprake van kinderopvang, maar kan de ‘regeling huispersoneel’ van kracht zijn. Wie maximaal drie dagen in de week persoonlijke diensten laat verrichten door een particuliere dienstverlener hoeft daarvoor geen loonbelasting of premies voor de werknemersverzekeringen in te houden. Deze aantrekkelijke regeling voorkomt dat ouders te maken krijgen met de administratieve rompslomp van het werkgeverschap.

Cleo Scheerboom

Meer info over oppassubsidie op www.toeslagen.nl

    • Cleo Scheerboom