Paramaribo: giftig gas gevonden

Paramaribo, 6 febr. In Suriname is giftig gas (H2S) gevonden in een opslagloods van het laboratorium van het Natuurtechnisch Instituut (Natin) in Paramaribo. Het gaat om zwavelwaterstof, dat een lucht van rotte eieren verspreidt en dodelijk kan zijn. Het gebied is afgegrendeld.