ING: verzadiging op de recreatiemarkt

Campings en vakantieparken in Nederland staan er niet zo rooskleurig voor. Dit constateert de ING Bank in een sectorstudie over deze zogenoemde verblijfsrecreatie. „De markt is versnipperd en verzadigd”, zegt Rob Bakker, branchemanager bij ING. Volgens de bank is productiviteitsverhoging en schaalvergroting in de recreatiesector dringend nodig.

ING constateert dat er ruim voldoende plaats is op campings en bungalowparken. Voor de ondernemers komt de opbrengst daardoor onder druk te staan. ING spreekt over een „neerwaartse druk op de prijzen en oplopende kosten”. De bank verwacht niet dat deze situatie de komende jaren sterk zal verbeteren, al trad in 2006 licht herstel in.

Recron, de vereniging van recreatieondernemers Nederland, bevestigt in een reactie het beeld van ING. „De binnenlandse vraag voor campings en bungalowparken neemt af, met name in de zomervakantie”, zegt Marcel Tap, secretaris van Recron. Consumenten kunnen voor hetzelfde geld dat ze in Nederland zouden besteden vakantievieren aan de Middellandse Zee en dat doen ze in toenemende mate. Ook het aantal Duitsers, verreweg de belangrijkste groep onder de buitenlandse gasten – goed voor 72 procent van de 50 miljoen overnachtingen in de verblijfsrecreatie in 2005 – loopt „langzaam maar zeker terug” schrijft ING.

De enige manier om de opbrengst te verhogen is „een kwaliteitsimpuls”, aldus ING, en daarvoor zijn investeringen nodig. Voor veel kleinere bedrijven is dit niet weggelegd. „De situatie zal onvermijdelijk leiden tot schaalvergroting in de sector.”

    • Lolke van der Heide