het favoriete fictieboek

Meer dan 6.500 stemmen werden uitgebracht; tien boeken zijn gekozen op de lijst van kandidaten voor het favoriete Nederlandstalige boek aller tijden. Hoewel, Nederlandstalig? Zeg maar gerust Nederlands. Op de hele shortlist is geen Vlaming te vinden. Ook Surinamers en Antillianen (Dubbelspel!) ontbreken. Met schrijfsters is het nog droever gesteld op de shortlist van Neêrlands favoriete fictie. Geen enkel boek van een vrouw haalde de Bovenste Tien.

De definitieve lijst is niet bepaald een lichtzinnige: Kader Abdolah, Het huis van de moskee; Bernlef, Hersenschimmen; W.F. Hermans, De donkere kamer van Damokles en Nooit meer slapen; Harry Mulisch, De ontdekking van de hemel; Multatuli , Max Havelaar; Nesio,De uitvreter/ Titaantjes/ Dichtertje; , Gerard Reve, De avonden; Thomas Rosenboom Publieke werken en J.J. Voskuil,Het Bureau. Vijf van de tien boeken zijn onbetwiste klassieken; vier andere kun je omschrijven als moderne klassieken, en Het huis van de moskee is de enige titel die in de literaire kritiek niet algemeen enthousiast onthaald werd.

En nu? Alle boeken gaan terug naar nul punten en alle lezers mogen een tweede keer stemmen.

Breng uw stem uit op: www.hetbesteboek.nl

    • Pieter Steinz