Getal geeft ernst grieppandemie aan

rotterdam, 6 febr. Het infectieziekten-instituut van de Amerikaanse overheid, de Centers for Disease Control deelt grieppandemieën voortaan in in vijf categorieën, zoals bij orkanen gebruikelijk is. De jaarlijkse wintergriep is categorie 1; de Spaanse griep van 1918 is ingedeeld in de hoogste categorie. In de twintigste eeuw waren er nog twee andere pandemieën, in 1957 en 1968. Die griepgolven waren volgens het nieuwe systeem van categorie 2. De indeling, gepubliceerd in een eind vorige week verschenen rapport, is enkel gebaseerd op het percentage patiënten dat overlijdt. Zij gaat er vanuit dat ongeacht de ernst van de pandemie altijd 20 tot 40 procent van de bevolking ziek wordt.