Fracties zijn positief over regeerakkoord

De Tweede Kamerfracties van CDA, PvdA en ChristenUnie hebben op hoofdlijnen ingestemd met het conceptregeerakkoord van de partijleiders Jan Peter Balkenende, Wouter Bos en André Rouvoet.

De drie onderhandelaars bespraken de op- en aanmerkingen van hun fracties vandaag met informateur Herman Wijffels (CDA) op het Catshuis. Met name over de precieze invulling van de AOW-maatregelen en de investeringen in ‘groen’ rond de steden is de PvdA-fractie nog ontevreden. De verwachting was vanochtend dat het definitieve regeerakkoord in de loop van de dag publiek zou worden.

Het nieuwe kabinet trekt, zo blijkt uit het conceptregeerakkoord, de komende vier jaar zeven miljard euro uit voor nieuw beleid, waarvan ruim een derde wordt besteed aan verbetering van de sociale samenhang. Het grootste deel gaat naar kinderopvang, reïntegratie van gedeeltelijk arbeidsongeschikten en de aanpak van probleemwijken.

De maatregelen die het kabinet in petto heeft voor de sociale zekerheid, komen vooral ten goede aan gezinnen met kinderen. Er komt extra geld om de uitkeringen te verhogen, meer mensen aan het werk te helpen en de koopkracht van de lagere en middeninkomens te verbeteren.

Het kabinet besteedt 1,8 miljard euro extra aan onderwijs en innovatie. De lasten worden met 0,5 miljard euro verlicht. CDA, PvdA en ChristenUnie rekenen met een begrotingsoverschot van 1,1 procent in 2011. De coalitie begint met een tekort van 0,2 procent.

Het nieuwe kabinet streeft tot 2020 naar een CO2-reductie met dertig procent. Tot het einde van de nieuwe kabinetsperiode, in 2011, wordt een afname van broeikasgas met 6 procent voorzien. De bijbehorende maatregelen die tot deze extra reductie moeten leiden, staan niet in het akkoord.

Het totale energieverbruik moet in de komende periode met 2 procent omlaag. Er wordt 350 miljoen euro extra besteed aan ‘vergroeningsmaatregelen’, onder meer voor de stimulering van biobrandstoffen. In 2020 moet het aandeel duurzame energie twintig procent zijn van de energieopwekking.

Er komt voorlopig geen landelijke politie, maar het kabinet-Balkenende IV krijgt wel meer mogelijkheden om de politie bij te sturen. Als dat de samenwerking tussen politiekorpsen niet verbetert, wil de nieuwe coalitie alsnog een landelijke politie invoeren.

regeerakkoord: pagina 3