Deel collectie Frans Hals naar Twenthe

HAARLEM, 6 FEBR. Het Frans Hals Museum draagt zijn gehele collectie 18de-eeuwse en vroeg 19de-eeuwse kunst over aan het Rijksmuseum Twenthe in Enschede. De verzameling van zo`n zestig kunstwerken sluit niet meer aan bij de nieuwe koers van het Frans Hals als `Museum van de Gouden Eeuw`. Het wil een beeld geven van de Haarlemse schilderkunst van de 16de en vooral de 17de eeuw. Rijksmuseum Twenthe profileert zich juist als `Museum van de 18de eeuw`. De verzameling bevat onder meer schilderijen van Wybrand Hendriks en grote behangselschilderijen van Pieter Barbiers. De collectie 18de-eeuwse kunst die al geruime tijd in het depot verbleef, is vanaf medio maart te zien in Rijksmuseum Twenthe.