Beroep Partij voor de Jongeren ongegrond

Den Haag. De Raad van State heeft een beroep van de Limburgse Partij voor de Jongeren (PvdJ) tegen uitsluiting van de Provinciale Statenverkiezingen op 7 maart ongegrond verklaard. Volgens de Raad hebben de hoofdstembureaus de kandidatenlijst terecht ongeldig verklaard. De stembureaus ontdekten dat 59 van de 70 ondersteunende handtekeningen vervalst waren.