Beroep Partij van de Jongeren afgekeurd

Den Haag, 6 febr. De Raad van State heeft gisteren een beroep van de Limburgse Partij voor de Jongeren (PvdJ) tegen uitsluiting van de statenverkiezingen in maart, ongegrond verklaard. Volgens de Raad hebben beide Limburgse stembureaus de kandidatenlijst terecht ongeldig verklaard. De stembureaus ontdekten dat 59 van de 70 ondersteunende handtekeningen vervalst waren. De Raad van State oordeelde onder meer dat het niet zomaar om een verzuim gaat maar om ”ernstige onregelmatigheden”.