Als het moet keihard

Joop Wijn gold als sinds 1998 als een politiek talent met een grote toekomst voor zich. Maar leider van de fractie wilde hij niet worden, alleen minister.

Joop Wijn Foto Roel Rozenburg DENHAAG:27MEI2003 Staatssecretaris Joop Wijn (Financien). FOTO TWEEDE CAMER/HANS KOUWENHOVEN/ROEL ROZENBURG Rozenburg, Roel

Beminnelijk, populair bij kiezers, en als het moet keihard. In de CDA-top gold Joop Wijn tot zijn gisteren aangekondigde vertrek als ideale opvolger voor premier Balkenende. Wijn (1969) stond bekend om zijn grote dossierkennis en enthousiaste uitstraling. Dat hij openlijk homoseksueel is, werd niet meer als een echt probleem gezien. Hij kwam in aanmerking voor het fractievoorzitterschap, een logische stap op weg naar het eventuele politiek leiderschap.

Wijn besloot anders. Het fractievoorzitterschap is niets voor hem, vindt hij. In augustus 2006 heeft hij dat de partijtop ook laten weten. Een ministerspost had hij nog wel gewild, maar in het CDA geldt dat partijleiders ook fractievoorzitter moeten zijn geweest.

De jurist en econoom Joop Wijn zit sinds 1998 in de politiek. In hetzelfde jaar als Balkenende belandde hij in de Tweede Kamer. Toch wordt hij nog altijd een ‘talent’ genoemd, iemand met een grote politieke toekomst. In 2002 werd hij staatssecretaris van Economische Zaken in het eerste kabinet-Balkenende, belast met buitenlandse handel. In Balkenende II staatssecretaris van Financiën met de portefeuille belastingen. Hij kreeg parlementaire steun voor zijn project ‘Werken aan winst’, een voorstel om de belastingen voor ondernemers te verlagen. Nadat D66 het kabinet-Balkenende III vorig jaar opblies, werd hij minister van Economische Zaken.

Na de verkiezingen verdween Wijn wat naar de achtergrond, achteraf gezien misschien omdat hij in augustus dit jaar zijn ambities al duidelijk had gemaakt. Toen CDA en PvdA in 2003 probeerden een coalitie te vormen, voerde Wijn namens het CDA de financiële onderhandelingen. De formatie sleepte zich voort, totdat Wijn met een lijst met bezuinigingsvoorstellen kwam, de zogeheten ‘wijnkaart’. De PvdA was beledigd, de formatie mislukte.

Vier jaar geleden leerden de PvdA’ers Wijn kennen als een harde onderhandelaar, die zelfs een vriendschap opzij zette. Vlak voor de formatie was Wijn nog ceremoniemeester geweest op het huwelijk van PvdA-leider Wouter Bos. Een beetje opgelucht verzuchtten PvdA’ers dat Wijn bij de huidige kabinetsformatie op afstand bleef.