100 mln per jaar naar de Antillen

De door Nederland aangeboden sanering van de Antilliaanse staatschuld gaat de schatkist 100 miljoen euro per jaar kosten. Een deel daarvan wordt betaald uit fondsen die nu al jaarlijks voor de Antillen worden gereserveerd . Dat verklaarde minister Gerrit Zalm (Financiën, VVD) tijdens zijn afscheidsbezoek aan Curaçao en Aruba.

De Antilliaanse staatschuld bedraagt 2,4 miljard euro. Nu de eilanden het Antilliaanse staatsverband gaan opheffen – waarbij Curaçao en Sint Maarten autonome landen binnen het koninkrijk worden en Bonaire, Saba en Sint Eustatius (de K3) verder gaan als een soort Nederlandse gemeenten – wil Nederland dat met een schone financiële lei wordt begonnen.

De overname van de Antilliaanse staatsschuld kost Nederland eenmalig 2,4 miljard euro: 12.000 euro per inwoner van de Antillen. De voortvloeiende verhoging van de Nederlandse staatsschuld genereert een extra rentelast van 100 miljoen euro per jaar. Daarop komt een deel van de financiële steun die Nederland de Antillen al jaarlijks biedt te vervallen.

Op de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt jaarlijks ruim 160 miljoen euro gereserveerd voor de Antillen en Aruba. Daaruit worden onder meer de inzet van technische bijstanders en de kustwacht betaald. Ook fondsen voor onderwijs en armoedebestrijding komen uit deze gelden.

Maar volgens Zalm is de overname van de Antilliaanse staatschuld geen sigaar uit eigen doos. „Een deel van de middelen”, zegt de minister, „zal in de begroting van Koninkrijksrelaties worden gevonden. Maar dat is minder dan de helft van het totale bedrag.”

Als voorwaarde voor de schuldsanering wil Nederland toezicht op de overheidsfinanciën, justitie en deugdelijkheid van bestuur. Sint Maarten en de K3 zijn akkoord gegaan. Curaçao niet, waardoor dit eiland niet meer in aanmerking voor schuldsanering.

    • Miriam Sluis