Zwitsers verruimen hulp bij zelfdoding

Lausanne, 5 febr. Het Zwitserse federale gerechtshof heeft de weg vrijgemaakt voor hulp bij zelfdoding aan mensen met een ernstige psychische aandoening. In Zwitserland bestaat die mogelijkheid al voor mensen die zwaar lichamelijk lijden. ”Een ongeneeslijke, permanente, ernstige geestelijke stoornis kan een even groot lijden veroorzaken als een lichamelijke stoornis”, aldus de rechtbank, die wel strikte voorwaarden stelt aan de hulp.