Staking hindert de binnenvaart

Brussel, 5 febr. Door een staking van Belgische binnenvaartbegeleiders op de Bovenschelde, de Leie en de Gentse ringvaart is sinds vanmorgen geen binnenvaartverkeer mogelijk tussen Nederland en Frankrijk. De begeleiders protesteren tegen een recente aanpassing van hun werktijden. De socialistische vakbond ACOD eist dat de aanpassing wordt geschrapt omdat geen overleg is gevoerd.