Servië zoekt nieuwe strategie om Kosovo te behouden

Servië bezint zich op een strategie om Kosovo te behouden nu VN-bemiddelaar Martti Ahtisaari zijn voorstel voor de onafhankelijkheid van Kosovo heeft gepresenteerd.

President Boris Tadic riep gisteren de leiders van alle in het parlement vertegenwoordigde partijen op vandaag met hem te overleggen over een nieuwe strategie om „de belangen van de Republiek Servië” in Kosovo te verdedigen. Op de bijeenkomst moet worden bepaald hoe Servië zich moet verdedigen als op 13 februari het Kosovo-overleg in Wenen wordt hervat.

Voor 13 februari moet het in december gekozen parlement bijeenkomen om een nieuw onderhandelingsteam samen te stellen. Dat zal op 9 of 10 februari gebeuren.

Ahtisaari presenteerde vrijdag in Belgrado en in Priština zijnvoorstel, dat de weg vrijmaakt voor onafhankelijkheid voor Kosovo – zonder dat het woord onafhankelijkheid in de tekst voorkomt – onder internationaal toezicht en met bescherming van de minderheden. Belgrado wijst het voorstel ondubbelzinnig af – premier Vojislav Koštunica weigerde vrijdag Ahtisaari te ontvangen. Koštunica bestempelde het voorstel zelfs als onrechtmatig, omdat het een schending van het internationaal recht zou zijn.

In politieke kringen in Belgrado domineert de woede. Minister van Kapitaalinvesteringen Velimir Ilic vond dat Servië zijn streven naar het lidmaatschap van de Europese Unie moet opgeven omdat het de EU zou zijn die Servië Kosovo afpakt. „Als de EU illegaal probeert ons een deel van ons grondgebied af te pakken, waarom zouden we dan strijden voor het lidmaatschap? Wie zijn onze ‘vrienden’ die op illegale wijze ons een stuk land afpakken?” De minister van Staatsbestuur, Zoran Loncar, gaf Ahtisaari de schuld: „Het land staat bloot aan druk en chantage, en de schepper van dit geweld tegen Servië is Ahtisaari. De grootste vernedering van dit gevaarlijke plan ligt in het verzoek aan Servië om dit geweld stilletjes te accepteren om in ruil een wortel te ontvangen.”

De Europese Unie onderneemt vandaag een poging, Rusland – dat de kant van Servië heeft gekozen – over te halen het voorstel van Ahtisaari alsnog te steunen. Een Europese trojka onder leiding van de Duitse minister Steinmeier is in Moskou voor overleg, onder andere over Kosovo. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, sprak in een vandaag verschenen vraaggesprek met Der Spiegel tegen dat Rusland al heeft aangekondigd in de Veiligheidsraad een veto uit te spreken tegen Ahtisaari’s plan. (AFP, VIP)