Retour Den Haag-Brussel

Do not disturb deurknop met bordje

Daar is het akkoord

Terwijl de onderhandelaars van CDA, PvdA en ChristenUnie werkten aan een conceptregeerakkoord moesten de leden van de Tweede-Kamerfracties geduld hebben. Niet alleen de media, ook de Kamerleden zelf kregen niet of nauwelijks te horen wat er bij de geheime onderhandelingen werd besproken.

Vandaag is eindelijk het moment aangebroken dat zij mogen meepraten over het resultaat dat in het Catshuis is bereikt. Nadat volgens betrokkenen „de laatste punten en komma’s” zijn geschreven, is het akkoord gekopieerd en naar de fracties gestuurd. Stapeltjes van de conceptregeerakkoorden worden vandaag in de fractiekamers gelegd, waarna de fractieleden naar binnen mogen om de stukken te lezen. Achter gesloten deuren – voor journalisten of andere nieuwsgierigen zijn de kamers vandaag verboden terrein.

Aan het begin van de middag beschikten de fracties nog niet over de tekst. In de kamers van het voormalige ministerie van Koloniën, waar de PvdA-fractie is gehuisvest, zaten de Kamerleden en medewerkers te wachten. Bij het CDA was het beeld hetzelfde. Kamerlid Ten Hoopen zat met een medewerker de agenda voor de komende dagen door te nemen. Nergens nog was het belangrijke werkstuk te bekijken.

Meestal blijft de kritiek van de fracties beperkt. Het ervaren Tweede-Kamerlid Wim van de Camp (CDA) zegt dat bij vorige akkoorden meestal een paar onderwerpen discussie opleverden. Vandaag kan het anders lopen, omdat de Kamerleden deze keer niet betrokken waren bij de totstandkoming van het akkoord. Toch is het beter de kritiek beperkt te houden, zegt Van de Camp. „Hopelijk kunnen we ons tot de hoofdpunten beperken en gaan we niet zestien klein-grutopmerkingen maken.” (GV/HvdB)

Leegte na politiek

Het Binnenhof ligt al weken grotendeels stil. De agenda van de Tweede Kamer is vrijwel leeg. De Kamerleden werken wat lopende zaken af, in afwachting van de presentatie van het nieuwe regeerakkoord én het verkiezingsreces, dat volgende week donderdag begint. Weinig kansen dus voor de tientallen nieuwe Tweede-Kamerleden met profileringsdrang. Noodgedwongen kunnen ze zich maar nauwelijks laten zien.

Nee, dan de óúd-Kamerleden. Die weten de relatieve stilte in Den Haag juist massaal te gebruiken om zich nog één keer in de schijnwerper te plaatsen. Zo vereffende D66’er Bert Bakker vorig weekend in de Volkskrant nog wat oude rekeningen. Rita Verdonk heette „miss-Xenofobie”, de fractie van de PVV „tuig”. Ook terug van weggeweest: PvdA-veteraan Klaas de Vries, die via een omweg probeert senator te worden. Zijn website www.klaasdevries.nl is voor de gelegenheid zelfs weer actief.

Een enkel oud-Kamerlid doet alsof het Kamerwerk nog gewoon doorgaat. Joost Eerdmans – ex-LPF, ex-Groep-Eerdmans, ex-EénNL – gebruikt de website www.geenstijl.nl als podium. Deze week bepleitte hij „een postuum en officieel eerherstel” voor Indië-veteraan Poncke Princen. Eerder deed hij een voorstel dat de overheid schadevergoeding moet gaan betalen als een vrijgelaten of ontsnapte pedoseksueel opnieuw in de fout gaat. Joost Eerdmans, het 151ste Kamerlid. „Is er leven na de politiek?”, schreef Eerdmans in december. En het antwoord: „Ik kan die vraag eigenlijk nog steeds niet voluit met ‘ja’ beantwoorden.” (GV)