Nederland in top criminele landen

Nederland hoort tot de topvijf van Europese landen waar burgers grote kans hebben slachtoffer te worden van geweldscriminaliteit. De kans om slachtoffer te worden van geweldsmisdrijven is het grootst in achtereenvolgens Ierland, Groot-Brittannië, Estland, Nederland en Denemarken. België komt op de zesde plaats.

Dat blijkt uit vergelijkend onderzoek naar slachtoffers van delicten als inbraak, diefstal, overvallen en fysieke bedreigingen in de vijftien oude EU-lidstaten en de nieuwe lidstaten Polen, Hongarije en Estland.

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van enquêtes onder de bevolking van de betrokken lidstaten door een consortium van onderzoeksbureaus, waaronder het Duitse Max Planck Instituut.

Het is een initiatief van oud-directeur Jan van Dijk van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum WODC van het ministerie van Justitie. Van Dijk is nu hoogleraar victimologie aan de Universiteit van Tilburg. Hij is sinds begin jaren negentig betrokken bij dergelijk onderzoek.

Het onderzoek, ‘The burden of crime in the EU’ is vanmiddag in Brussel gepresenteerd. Landen als Spanje, Hongarije, Portugal, en Frankrijk zijn wat crimineel geweld betreft de veiligste landen. Nieuwkomer Polen neemt met Zweden en Duitsland een middenpositie in.

De kans om slachtoffer te worden van crimineel geweld is in Nederland, net als bijna overal elders in Europa, de afgelopen tien jaar gedaald. Crimineel ‘piekjaar’ was 1996. Sindsdien is de criminaliteit in Nederland blijkens het onderzoek gedaald tot onder het niveau van 1988. Met name drugsgerelateerde criminaliteit is in de periode 1988-1995 gedaald. Racistisch en xenofobisch geweld is aanzienlijk toegenomen.

In België bevindt het niveau van criminaliteit zich nog steeds boven dat van 1988. In tegenstelling tot de dalende trend van criminaliteit in heel Europa, heeft zich dat in België nog niet waarneembaar voorgedaan.

Met name racistische incidenten scoren in de Belgische statistieken hoog.

    • Jos Verlaan