Internet Voorkeur

Britse koningin. Tijdens het bezoek van koningin Elizabeth II en prins Philip aan Nederland speelt het Begijnhof in Amsterdam een belangrijke rol. Het paar bezocht het hof vandaag ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de Engelse Hervormde Kerk. Er is de eigen Begijnhofsite waar behalve over de oorsprong van deze ‘Engelse kerk’ ook veel staat te lezen over geschiedenis van de hier sinds de veertiende eeuw levende Begijnen: „Zij hadden geen eeuwige kloostergeloften. Wel moesten zij ongehuwd zijn, een gelofte van kuisheid afleggen en waren ze gehoorzaamheid verschuldigd aan de pastoor. Ook hadden zij geen gelofte van armoede afgelegd en dus konden zij de beschikking houden over hun eigen bezit.”

Op de website van Bureau Monumenten & Archeologie van de gemeente Amsterdam is meer te vinden over de geschiedenis van de kerken op het Begijnhof. Daar leren we dat het Begijnhof na de Alteratie van 1578 als enige katholieke instelling bleef bestaan. Wel moest de Begijnhofkapel in 1607 aan de Engelse presbyterianen worden afgestaan. Dit waren Schotse en Engelse calvinisten die niet wilden toetreden tot de Engelse staatskerk. Sindsdien onderging de kerk nog tal van restauraties en uitbreidingen.

Zie voor meer: www.begijnhofamsterdam.nl en www.bma.amsterdam.nl