Friesland eist geld terug van SP’er

Het voormalige Friese Statenlid H. Palmen (SP) moet ruim 40.000 euro terugbetalen aan de provincie Friesland. Ze heeft het geld, het merendeel van de jaartoelage van 2003 voor fractieondersteuning, privé gebruikt, aldus een woordvoerder van de provincie. „Het betreft hier een onrechtmatige besteding van een provinciale vergoeding, van gemeenschapsgeld dus’’. De provincie heeft een civiele procedure aangespannen tegen Palmen, die van maart 2003 tot mei 2005 voor de SP in de Friese Staten zat.

Vanaf 2003 krijgen partijen in Provinciale Staten een jaarlijkse toelage voor het inhuren van een fractiemedewerker en een secretaresse. De SP, die toen twee zetels had, kreeg 51.000 euro. Het geld werd gestort op de bankrekening van fractievoorzitter Palmen. Eind 2005 ontdekte de accountant van de provincie dat het geld niet was gebruikt voor fractieassistentie, aldus de woordvoerder. „Palmen bleek geen bonnetjes te kunnen overleggen.”

In een gesprek met de provincie eind 2005 gaf het oud-Statenlid toe dat ze het geld privé had aangewend. Ze ondertekende een schuldbekentenis en sprak af dat ze het bedrag in termijnen zou terugbetalen. Ondanks diverse schriftelijke aanmaningen ging ze daartoe niet over. In november vorig jaar werd ze voor de laatste maal gemaand te betalen. Toen hierop geen respons kwam, was de maat vol, aldus de woordvoerder. Ze verklaart de indruk te hebben dat Palmen problemen had in de persoonlijke levenssfeer. „Het was niet zo dat de regeling niet duidelijk was of dat er door geklungel iets fout is gegaan’’. Via een gerechtelijke invordering wil de provincie het geld alsnog terugkrijgen.

De Friese commissaris van de koningin heeft het landelijke partijbestuur van de SP gevraagd het geld terug te betalen, maar dat voelde zich niet verantwoordelijk, aldus de woordvoerder. De dagvaarding aan Palmen is vrijdag verstuurd. Het oud-Statenlid was niet bereikbaar voor commentaar. Het huidige Friese SP-Statenlid A. van der Kolk volgde Palmen in 2005 op. Zij droeg niets over aan hem, vertelt hij. „Nu snap ik wel waarom.” Van der Kolk vindt de kwestie „heel vervelend’’. „Maar dit is een zaak tussen Palmen en de provincie.”