Alkmaar richt multicentrum voor kunst op

Alkmaar heeft grootse plannen voor de oprichting van een Centrum voor Woord, Beeld en Geluid. De gemeenteraad van Alkmaar heeft al een bedrag van 400.000 euro toegezegd voor de eerste fase.

Dit is de eerste formele stap om het plan officieel verder te kunnen ontwikkelen. Het centrum, dat nog geen officiële naam heeft, moet een interdisciplinair podium worden, met een café, twee filmzalen, een theaterconcertzaal, een tentoonstellingsruimte, een bibliotheek en een repetitiezaal voor dans. Het zal worden gevestigd in het Rijksmonument de Sint Sebastiaansdoelen en zal samen met de beoogde nieuwbouw, achter de gevel van een naastgelegen schoolgebouw, over 3.400 m2 gaan beschikken. De spil van het centrum wordt filmhuis Provadja dat al enige tijd op zoek was naar uitbreidingsmogelijkheden en dat nu is gevestigd in een pand dat niet aan de huidige eisen voldoet.

Op verzoek van de gemeente Alkmaar zijn de erven van de beeldend kunstenaar en dichter Lucebert bereid een groot deel van diens collectie ter beschikking te stellen wanneer het centrum ook daadwerkelijk in de beoogde vorm wordt ontwikkeld. Luceberts dochter Maja Swaanswijk vertelt dat haar vader kort voor zijn dood in een ander kader een brief had geschreven aan de gemeente Haarlemmermeer met de mededeling dat hij sterk gekant is tegen een solomuseum „dat het effect van een mausoleum zou krijgen”. Lucebert zag voor zich een „creatief centrum dat fungeert als een soort laboratorium waarin dichters, beeldend kunstenaars, componisten elkaar treffen.” Nu een dergelijk plan wordt gerealiseerd in een monument uit 1642, wil de familie graag meewerken. Swaanswijk ondervindt vrijwel dagelijks onverminderde belangstelling is naar de persoon en het werk van Lucebert.

Naast de 400.00 euro voor de aanloopkosten zijn er diverse toezeggingen – onder voorwaarden – voor investeringen in het project. De gemeente Alkmaar zou eenmalig 1,2 miljoen ter beschikking willen stellen, het Victoriefonds dat geld beheert uit nalatenschappen, is bereid 4,5 miljoen euro te investeren en de provincie Noord-Holland is bereid 1,25 miljoen euro bij te dragen. De totaal geraamde kosten zijn 12 miljoen euro.

Wethouder Meijer van Cultuur van Alkmaar vertelt blij te zijn met de plannen. „Ten eerste hebben we na ruim zeven jaar leegstand een nieuwe bestemming gevonden voor de monumentale Sint Sebastiaansdoelen en voor Alkmaar is dit een grote stap. Verder zijn we verheugd dat de familie van Lucebert wil meewerken aan een project in zijn geest.”