Zindelijke kinderen met of zonder zingende wc`s

Maken zingende wc`s kinderen sneller zindelijk? Wouter Klootwijk denkt dat we deze vraag nooit zullen kunnen beantwoorden. We hebben immers geen twee identieke kinderen waarvan we de ene wel en de andere niet een zingende wc kunnen geven (NRC Handelsblad, 26 januari). Dit is echter wat al te somber. In plaats van twee identieke kinderen kunnen we beter twee vergelijkbare groepen kinderen een of geen zingende wc te geven. Twee vergelijkbare groepen maken we door uit een groep kinderen, op basis van het toeval, twee groepen samen te stellen. Als deze groepen groot genoeg zijn dan zal de variatie in gevoeligheid voor deze training, door het toeval, eerlijk over beide groepen verdeeld worden. Door vergelijking van de zindelijkheid van de groep met en die zonder zingende wc kunnen we, met behulp van statistiek, de vraag van Wouter beantwoorden.

De samenstelling van de uitgangsgroep bepaalt in hoeverre we dit resultaat mogen veralgemeniseren.

    • Jeroen van Rooijen Wageningen