Utopisch beeld voor migranten van de toekomst

Het is een utopisch beeld dat Ruud Lubbers en twee hoogopgeleide, succesvolle allochtonen (H. Ghorashi en N. Tahir) schetsen voor de immigranten van de toekomst `Vier de komst van migranten` (Opinie & Debat, 27 januari).Ze pendelen niet gehinderd door regeltjes heen en weer tussen nieuw moederland en herkomstland, bestrijken zelfs de hele wereld, en leveren overal hun waardevolle bijdrage. Migranten hebben namelijk een `grote inventiviteit, doorzettingsvermogen en originele inzichten`. De Nederlanders moeten alleen ophouden ze als inferieur te zien en integratie te eisen. Dat leidt er toe dat ze zich afsluiten van onze maatschappij, waarin ze anders heel graag zouden participeren. En we leefden allemaal nog lang en gelukkig in het land van Nooit.

    • Wim van Hoorn