Taalverbetering

Dank aan Leo Prick voor zijn geestige artikeltje, waarin zo duidelijk de vinger op de zwerende wond werd gelegd. Kan het nu eindelijk afgelopen zijn met al dat oeverloze enerzijds/anderzijds geleuter in onderwijsland? Misschien wel een vruchtbare instelling in het politieke debat, maar zeker geen garantie voor een samenhangend, foutloos geschreven tekst.

Het moet toch niet zo moeilijk zijn om een eenvoudig, eenvormig basispakket voor taal, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis inclusief jaartallen samen te stellen en te laten leren? Nee, helemaal niet `leuk` om te onderwijzen en weer meer nakijkwerk, voor de docent ditmaal, maar wel een grotere kans dat de `dt` beklijft. En zijn/haar latere vorming kan de gemiddelde leerling/student nog steeds heel goed zelf ter hand nemen; want ze worden nu echt niet dommer geboren, is mijn stellige overtuiging. Keep up the good work! (In goed Engels)