‘Stop verrommeling’

De ruimtelijke ordening moet opnieuw centraal worden geregeld, vindt rijksbouwmeester Mels Crouwel. „Het ontbreekt de rijksoverheid aan een visie hoe Nederland er in 2030 moet uitzien”, zegt hij vandaag in NRC Handelsblad. „Er moet een plan komen waarin staat waar nog gebouwd mag worden, welke vrijkomende landbouwgronden worden bestemd voor recreatie en welke delen van Nederland we opnieuw aanpakken.”

Crouwels pleidooi voor centrale sturing van de ruimtelijke ordening staat haaks op het regeringsbeleid. Sinds de Nota Ruimte twee jaar geleden is aangenomen door de Kamer wordt de ruimtelijke ordening goeddeels overgelaten aan gemeenten, provincies en de markt. „Als het zo doorgaat met de verrommeling van Nederland, zijn binnenkort alle mooie landschappen verdwenen .”

interview: pagina 41

    • Bernard Hulsman