Spelling is onmogelijke opgave voor onderwijs

Dolph Kohnstamm (Achterpagina, 30 januari) stelt dat beter onderwijs in de spelling alleen mogelijk is met een leerbare spelling. Dat is de kern van de zaak. De werkwoordspelling was al heel moeilijk, en daar komen nu lastige regels bij voor leenwoorden zoals `ik douch` en `hij bridgete` of `bridgede`. Het verwijt aan het onderwijs is op het punt van de spelling volledig onterecht, want het is een onmogelijke opgave om interessante lessen te maken over een opzoekspelling.

De woordenschat van onze taal breidt uit, het schriftelijke taalverkeer wordt steeds belangrijker. Overheid, maak spellingvoorschriften die leerbaar zijn! Taalgebruikers zijn mensen, geen computers.

    • Anneke Neijt
    • Radboud Universiteit Nijmegen