Ruimterommel van China in kaart gebracht door VS

Het International Space Station (groene baan) kruist de waaier van ruimterommel (rood). De trefkans is volgens experts miniem. Foto cssi cssi

Het Amerikaanse leger heeft een deel van de ruimterommel in kaart gebracht, die op 11 januari door China werd gemaakt. De Chinese overheid testte die dag een anti-satellietwapen. Het gevolg is dat nu minstens 517 deeltjes van tien centimeter en groter in de ruimte rond de aarde zwerven, zo blijkt uit de openbare catalogus van het North American Aerospace Defense Command (NORAD).

In de koude oorlogperiode hebben de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten zich met dergelijke tests beziggehouden, maar onder meer vanwege de ruimterommel zijn ze daar mee opgehouden.

De Chinese test was van het minder fijnzinnige soort. Met een ballistische raket werd een lichte ‘satelliet’ in eenzelfde baan gebracht als het te vernietigen proefkonijn - een afgedankte weersatelliet die sinds 1999 op 865 kilometer boven het aardoppervlak cirkelde in een baan over de polen. Een gearrangeerde botsing vernietigde daarna de weersatelliet, zo concludeerden experts al kort na de klap. Het moet, schat David Wright van de Amerikaanse Union of Concerned Scientists, twee miljoen deeltjes met diameters van millimeters hebben opgeleverd. Daarnaast nog 40 duizend deeltjes van enkele centimeters, en zo’n 800 deeltjes met een doorsnee van tien centimeter of meer.

Die grootste deeltjes zijn nu deels in kaart gebracht met een netwerk van optische telescopen, satellieten en radar. Uit hun snelheid en richting leidt fysicus Geoffrey Forden van het MIT in Cambridge af dat de gebruikte ‘killer satelliet’ minder dan 400 kilogram zwaar was, zo zegt hij op de website van Nature.

De deeltjes zijn, zo blijkt verder, terechtgekomen op hoogtes tussen de 260 en 3500 kilometer boven het aardoppervlak.

De grootste vrees is dat de deeltjes schade aanrichten. Door de klap kunnen ze snelheden bereikt hebben van dertig maal die van een jumbojet, terwijl ze amper worden afgeremd door wrijving. Ook een klein deeltje kan zo in een botsing met een satelliet verwoestende effecten hebben. De getelde rommel die de Chinezen hebben toegevoegd, bedraagt overigens in getal maar ruim één procent van alle rommel (30.200 objecten) die NORAD inmiddels heeft gecatalogiseerd. Margriet van der Heijden

    • Margriet van der Heijden