Problemen bij fiscus langdurig

De problemen bij de automatisering binnen de Belastingdienst zijn pas op een termijn van vijf à tien jaar op te lossen. Dat blijkt na een onderzoek dat minister Zalm (Financiën) gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het is afgelopen jaar uitgevoerd op aandrang van VVD-Tweede Kamerlid Ineke Dezentjé Hamming. Die is nog meer bezorgd geraakt door de onderzoeksresultaten.

De studie is uitgevoerd door de auditdienst van het ministerie van Financiën en adviesorganisatie KPMG. De onderzoekers concluderen dat veruit de meeste problemen van de Belastingdienst voortvloeien uit de geautomatiseerde massale processen zoals het opleggen van aanslagen en de uitbetaling van toeslagen.

Minister Zalm vindt dat het te lang duurt om nieuwe wetgeving in de computerprogramma’s te verwerken en dat er vervolgens te veel fouten worden gemaakt. De Belastingdienst werkt aan een oplossing maar het zal volgens de minister zo’n vijf à tien jaar duren voordat de grootste narigheid voorbij is. In die tijd krijgen de massale processen voorrang boven de problemen die zich bij kleinere groepen voordoen.

Dezentjé Hamming vindt dat onaanvaardbaar. Ze wil het deels gebrekkige functioneren van de Belastingdienst zo snel mogelijk bij de nieuwe staatssecretaris van Financiën aan de orde stellen. Verder maakt zij zich zorgen over de conclusie van de onderzoekers dat de Belastingdienst zonder helder doel voor ogen van incident naar incident struikelt. „Een duidelijke regie blijkt te ontbreken. Het gaat vooral om crisismanagement en niet in de eerste plaats om het voorkómen van problemen”, zo citeert Dezentjé Hamming het onderzoek.

De onderzoekers prijzen de loyaliteit van belastingambtenaren maar constateren ook dat die vaak door de leiding in de steek zijn gelaten. Zij waarschuwen dat de dienst niet in oude patronen en vertrouwde reflexen moet vervallen. Minister Zalm is daar niet bang voor. Hij benadrukt de waarde van de reorganisatie van de Belastingdienst, maar spoort aan tot meer zelfreflectie. Dat vindt Dezentjé Hamming te licht. Zij stuurt aan op een serieuze discussie over de organisatie van de Belastingdienst.

    • Aertjan Grotenhuis