Nog geen opvolger voor CdK Utrecht

De provincie Utrecht krijgt voorlopig geen nieuwe commissaris van de koningin. Minister Johan Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) stelt de vacature opnieuw open. Een nieuwe vertrouwenscommissie hervat de zoektocht direct na de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 7 maart.

De reden hiervoor is dat het de vertrouwenscommissie niet gelukt is om meerdere kandidaten voor te dragen, zoals wettelijk verplicht, schrijft het ministerie van Binnenlandse Zaken in een persbericht. Het ministerie en de provincie Utrecht doen geen uitspraken over het aantal sollicitaties naar de vacature.

De huidige commissaris van de koningin in Utrecht, Boele Staal, is gevraagd voorlopig aan te blijven als waarnemer. Hij had al een nieuwe baan aanvaard als voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken en zou op 16 februari stoppen.

Kort na de Provinciale Statenverkiezingen zal een nieuwe vertrouwenscommissie worden benoemd. Dat is nodig omdat een aantal leden van de huidige vertrouwenscommissie niet terugkeert na de verkiezingen, onder wie de voorzitter Rein Bijkerk (GroenLinks). De huidige vertrouwenscommissie heeft twaalf leden. In zo’n commissie zijn standaard alle fracties vertegenwoordigd.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en de voorzitter van de vertrouwenscommissie konden niet ingaan op de vraag of de kennelijk geringe belangstelling voor de vacature van commissaris van de koningin een relatie heeft met een advies van de commissie-Kok. Die commissie adviseerde onlangs om één provincie te maken voor de hele Randstad. Daarin zouden de besturen van Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland moeten opgaan.

Mogelijk wordt over dit onderwerp een besluit genomen in de lopende coalitie-onderhandelingen tussen CDA, PvdA en ChristenUnie. Nu is er volgens demissionair minister Remkes in de Randstad sprake van „bestuurlijke drukte”. Te veel bestuurders verlammen de Randstad die daardoor economisch achterop raakt.