Minister van onderwijs

Mag ik - en vele anderen met mij - de hoop uitspreken dat Leo Prick in het nieuwe kabinet minister van Onderwijs wordt? Ik hecht heel veel waarde aan zijn zinnige uitspraken en ideeën.

    • Leontine Lucas Amsterdam